فرم محاسبه آنلاین مالیات مشاغل

(برای محاسبه مالیات سال های 1401 و 1402 میبایست ضریب اینتاکد خود را از سازمان امور مالیاتی کشور  دریافت نمایید و یا فایل آن را دانلود نمایید.)

مجموع مالیات:
0 ریال