1قوانین
2اطلاعات هویتی
3ارسال فایل
4نهایی
  • به سامانه پایش اظهارنامه مالیاتی خوش آمدید...
    راهنمای استفاده:
    فقط کافیه پیش نویس اظهارنامه خودتون و یا سوالات و ابهامات خود در تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی را برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما با بررسی دقیق و فنی، نسبت به پایش اظهارنامه شما اقدام کنند.
    کارشناسان ما حداکثر تا 48 ساعت پس از ارسال پیش نویس اظهارنامه، نسبت به ارسال نظر کارشناسی خود اقدام می کنند.
  • کاربر گرامی، سامانه پایش بر اساس اطلاعات دریافتی از سوی شما و تطبیق آن ها با مقررات قانونی اقدام به ارائه گزارش خودکار می نماید، لذا در صورت ورود اطلاعات نادرست و دریافت گزارش غیر مرتبط هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجموعه آقای مالیات نمی باشد.