سید علی بنی هاشمی

سید علی بنی هاشمی

وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی، مشاور حقوقی شرکت های تجاری، مشاور و وکیل مالیاتی، مدرس دوره های حقوقی