مهدی مهدوی ایزدی

مهدی مهدوی ایزدی

مهدی مهدوی ایزدی

رزومه مهدی مهدوی ایزدی

مهدی مهدوی ایزدی متولد سال 1360 در تهران بوده و دارای تحصیلات کارشناسی رشته حقوق می باشد.

فعالیت های کاری

 • کارمند سابق سازمان تامین اجتماعی در شعب 13 و 1 تهران در واحد های درآمد و بازرسی
 • نماینده کمیسیون منابع انسانی کانون بانک ها و موسسات خصوصی از سال 97 تا کنون
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) از سال 99
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت سفرهای علی بابا از سال 99
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی موسسه اعتباری ملل از سال 96
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی موسسه اعتباری نور از سال 98
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت رایانه خدمات امید (شرکت فناوری بانک سپه) از سال 96
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت ایده پردازان جوانان از سال 96
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت فناوری اطالعات ملل از سال 97
 • مشاو روابط کار و تامین اجتماعی گروه توسعه ملل از سال 96
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت بازرسی بین المللی شاردین
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت اینترتک قشم از سال 96
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت ایران ارقام
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت داروسازی خوارزمی
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت فناوری بن یاخته های رویان از سال 97 تاکنون
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید
 • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی تاژان سیستم ،گلگاه و …

فعالیت های آموزشی

 • مدرس دوره های قانون کار و تامین اجتماعی در دوره های منابع انسانی MBA و DBA دانشگاه تهران
 • مدرس دوره های قانون کار و تامین اجتماعی مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
 • مدرس دوره های قانون کار و تامین اجتماعی در آموزشگاهها و موسسات خصوصی منجمله موسسه حقوقی دادبانان وراهکار مدیریت
 • و……

تدریس ها