سید حمیدرضا موسوی

سید حمیدرضا موسوی

وکیل پایه یک دادگستری، مشاور و وکیل مالیاتی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه