از من بپرس قسمت هشتاد

از من بپرس قسمت 80

سؤالات از من بپرس قسمت هشتاد

در این قسمت از برنامه‌های از من بپرس آقای مالیات، همراه طاهره مارالی، فعال و مشاور مالی و مالیاتی هستیم تا پاسخگوی پرسش‌های شما دوستان عزیز باشیم. به صورت خلاصه در این قسمت از مجموعه‌ی از من بپرس آقای مالیات، به بررسی سؤالات مالیاتی شما در حوزه دانش بنیان و پارک علم و فناوری پرداخته‌ایم. برای آموزش مالیات شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری همراه ما باشید.

 

مجموعه نکات

به خاطر داشته باشید که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری بایستی از هم تفکیک شوند و هر دوی اینها به یک صورت مورد بررسی قرار نگرفته و برخی قوانین برای این دو دسته متفاوت است.

علت اهمیت این تفکیک نیز در این است که اگر این تفکیک را برای شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری در نظر نگیریم در این صورت ممکن است در خصوص آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دچار اشتباه شده و شرکت طرف مشاوره‌ی ما متضرر شود.

سؤال اول

آیا در قراردادهای پارک علم و فناوری شرکت‌های مستقر در پارک کلاً از مالیات معاف هستند یا خیر؟

پاسخ: طبق ماده دوم آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در سال 1384  واحد‌های فناوری که در پارک اشتغال به فعالیت دارند، نسبت به فعالیت‌های مذکور، از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، مصوبه سال 1372 برخوردار هستند. البته باید توجه داشته باشید که مجوز رییس پارک برای این موضوع یک امر ضروری است.

پس می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد: ” شرکت‌های حاضر در پارک علم و فناوری برای برخورداری از معافیت مالیاتی باید دو شرط را دارا باشند. این شروط شامل موارد زیر می‌شود:

  • شرکت مذکور باید مجوز واحد فناوری داشته باشد که این مجوز بایستی توسط ریاست محترم پارک علم و فناوری مورد تایید قرار بگیرد.
  • معافیت مالیاتی طبق بخشنامه 9113 واحد‌های فناوری، پارک‌های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند و در جهت انجام ماموریت‌های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز (ایده محوری)  که صرفا در پارک‌های علم و فناوری تحقق یابد معافیت مالیاتی دارند.

سؤال دوم

آیا شرکت‌های دانش بنیان برای برخورداری از معافیت مالیاتی باید حتماً در محل پارک علم و فناوری مستقر باشند؟

پاسخ: خیر! برای شرکت‌های دانش بنیان هیچ محدودیت جغرافیایی تعیین نشده است. برای این موضوع دو رفرنس وجود دارد؛ این رفرنس‌ها به‌ترتیب شامل موارد زیر می‌شوند:

مرجع اول: طبق ماده 8 از قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مجاز هستند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

مرجع دوم: طبق آیین نامه اجرایی حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش بیان به شماره 141602 شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان مجاز هستند، مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند.

سؤال سوم

آیا شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک از ۳۰ درصد ارزش افزوده معاف هستند؟

پاسخ: در پاسخ به این سؤال طبق نکته مطرح شده اول باید توجه داشت که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یکسان نیستند؛ در همین راستا هیچ معافیت مالیاتی ارزش افزوده ای برای شرکت‌های دانش بنیان تا کنون در نظر گرفته نشده است.

اما با توجه به فرضیات سؤال مطرح شده شرکت مدنظر هم دانش بنیان بوده و هم در پارک علم و فناوری مستقل است؛ برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پیش از عملکرد سال 1399 شرکت‌ها و موسساتی که مستقر در پارک علم و فناوری بودند با توجه به اینکه شامل ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بودند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند.

اما با توجه به بند ت اصلاحیه قانون بودجه سال 1400 شرکت‌ها و موسسات مستقر در مناطق آزاد هیچ گونه معافیتی بر ارزش افزوده ندارند. با توجه به همین موضوع شرکت‌ها و موسسات مستقر در مناطق آزاد نیز هیچ گونه معافیت مالیاتی در خصوص ارزش افزوده ندارند.

سؤال چهارم

آیا فقط شرکت‌های تولیدی امکان دانش بنیان شدن دارند یا برای بازرگانی‌ها هم امکان دارد؟

پاسخ: برای پاسخ به این سؤال سه شرط وجود دارد که محصول شما که می‌تواند کالا یا خدمت باشد، بایستی تمامی‌این سه شرط را داشته باشد. این شرط‌های ذکر شده شامل موارد زیر می‌شود:

  • سطح فناوری
  • مرحله تولید
  • طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

و اما در پاسخ سؤال مطرح شده با توجه به سه شرطی که وجود دارد، تنها شرکت‌هایی که تولیدی هستند شامل دانش بنیان می‌شوند و شرکت‌های بازارگانی به علت نداشتن شرط مرحله تولید امکان اینکه به صورت دانش بنیان فعالیت کنند را ندارند.

سؤال پنجم

آیا شرکت‌های دانش بنیان برای معافیت باید تکالیف را انجام دهند و نوع یک باشند؟ آیا از مالیات حقوق هم معاف هستند؟

پاسخ: بله شرکت‌های دانش هم باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند که طبق ماده 146 مکرر که باید سه شرط داشتن دفاتر مالیاتی تحریر شده، داشتن اسناد و مدارک و سومین شرط اراسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد مقرر را انجام دهند تا مشمول مالیات نرخ صفر شوند.

در خصوص معافیت از حقوق هم شرکت‌های دانش بنیان هیچ گونه معافیتی روی حقوق ندارند.
سؤال ششم

 در حال حاضر چند نوع شرکت دانش بنیان داریم و کدام نوع دارای معافیت هستند؟

پاسخ: طبق آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان به 4 نوع هستند. این چهار نوع شامل موارد زیر می‌شود:

  • نوپا نوع 1
  • تولیدی نوع 1
  • نوپا نوع 2
  • تولیدی نوع 2

البته در این دسته بندی بعد از اواخر سال 1399 شرکت‌های دانش بنیان نوع 3 نیز شامل شرکت‌های دانش بنیان می‌شوند.

در خصوص معافیت شرکت‌های دانش بنیان طبق ماده 7 آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان تنها شرکت‌هایی که سطح 1 هستند از معافیت مالیاتی بهره مند هستند. به عبارت دیگر شرکت‌های نوپا نوع 1 و تولیدی نوع 1 از معافیت مالیاتی بهره مند هستند.

سؤال هفتم

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان و پارک را از نظر مالی و مالیاتی در چیست؟

پاسخ: در خصوص پاسخ به این سؤال برای معافیت شرکت‌های دانش بنیان این شرکت‌ها مربوط به ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است در صورتی که شرکت‌ها و موسسات برای معافیت‌های مالیاتی مستقر در پارک علم و فناوری شامل ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستند.

دومین تفاوتی که بین شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و شرکت‌های پارک علم و فناوری است، مربوط به محدودیت‌های منطقه جغرافیایی است. در این خصوص شرکت‌های پارک علم و فناوری حتما می‌بایستی در خود محدوده جغرافیایی پارک مستقر باشند در حالی که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در هرجایی مستقر شوند.

 یکی از تفاوت‌های دیگر در خصوص شرکت‌های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری در خصوص مدت معافیت مالیاتی است. شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان می‌توانند به مدت  15 و شرکت‌ها و موسسات مستقر در پارک علم و فناوری به مدت 20 از معافیت مالیاتی می‌توانند استفاده کنند.

از دیگر تفاوت‌های این دو می‌توان به این مورد اشاره کرد که شرکت‌های دانش بنیان حتما باید ارزیابی شوند و به تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان برسند اما شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری بایستی فعالیت‌هایشان به تایید ریاست پارک علم و فناوری مستقر در آن برسند.

سؤال هشتم

معافیت بیمه ای در شرکت‌های دانش بنیان چگونه است؟

پاسخ: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از معافیت بیمه برای قراردادهایشان استفاده کنند. فقط باید توجه داشته باشید که موضوع قرارداد باید با موضوعیت دانش بنیان شرکت مرتبط باشد.

توجه داشته باشید که شرکت‌های تولیدی نوع 1 می‌توانند برای خدماتشان نیز معافیت بیمه دریافت کنند این در حالی است که شرکت‌هایی که تولیدی نوع 2 هستند برای خدماتشان نمی‌توانند از معافیت بیمه استفاده کنند.

از توجه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم. در صورت نیاز به مشاوره مالیاتی می‌توانید از طریق کلیک بر روی کلمه مشاور مالیاتی از خدمات مشاوره مچموعه‌ی آقای مالیات بهره‌مند شوید.

 

 

 

از من بپرس

من فرشید رستگار در قسمت بعدی از من بپرس، به سؤالات شما پاسخ خواهم داد.

لطفاً سؤالات خود را در پایین همین پست، درج نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

x

اگر تصمیم دارید مالیات رو یاد بگیرید ولی نمیدونید از کجا باید شروع کنید، شماره تماستون رو وارد کنید