مالیات چی (قسمت ششم) : هزینه های قابل قبول

سرفصل‌های مالیات چی قسمت ششم مبحث این قسمت از برنامه، هزینه های قابل قبول می

مالیات چی (قسمت پنجم) : ابلاغ

سرفصل‌های مالیات چی قسمت پنجم در این قسمت بحث ” ابلاغ ” را با تفسیر

مالیات چی (قسمت چهارم) : ابلاغ اوراق مالیاتی، مواد 207 لغایت 209 ق.م.م

سرفصل‌های مالیات چی قسمت چهارم در این قسمت از برنامه ی مالیات چی ادامه مبحث

1 دیدگاه

مالیات چی (قسمت سوم) : ابلاغ اوراق مالیاتی، مواد 204 لغایت 206 ق.م.م

سرفصل‌های مالیات چی قسمت سوم در این قسمت از برنامه ی مالیاتی چی به ادامه

مالیات چی (قسمت دوم) : ابلاغ اوراق مالیاتی، ماده 203 ق.م.م

سرفصل‌های مالیات چی قسمت دوم در این قسمت از برنامه مالیات چی به ماده 203 ق.م.م

2 دیدگاه

مالیات چی (قسمت اول) : توضیح تعاریف اولیه مالیاتی

سرفصل‌های مالیات چی قسمت اول در قسمت اول از برنامه ی مالیات چی قصد داریم

مالیات چی (قسمت صفرم)

سلام نمیدونم چقدر با مفهوم ” مسئولیت اجتماعی ” آشنایی دارید ولی به طور خلاصه