فرم های مالیات بر ارث

فرم-های-مالیات-بر-ارث
ردیفعنوانموضوعمواد قانونی مرتبطدریافت
1اظهارنامه مالیات بر ارثقانون جدید مالیات های مستقیم26 ق.م.مدانلود
2کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفیقانون جدید مالیات های مستقیم26 ق.م.مدانلود
3کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارثقانون جدید مالیات های مستقیم34 ق.م.مدانلود
4فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 1 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
5فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 2 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
6فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 3 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
7فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 4 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
8فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 5 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
9فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث (موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم) ماترک ردیف 6 ماده 17 ق.م.مقانون جدید مالیات های مستقیم17 ق.م.مدانلود
10برگ تشخیص مالیات بر ارث قانون قدیم مالیات های مستقیم30 ق.م.مدانلود
11گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارثقانون قدیم مالیات های مستقیم31 ق.م.مدانلود
12برگ ارزیابی املاک مالیات بر ارثقانون قدیم مالیات های مستقیمدانلود
13گواهینامه واریز (مالیات بر ارث)قانون قدیم مالیات های مستقیم35 ق.م.مدانلود
14گزارش نهایی رسیدگی پرونده (مالیات بر ارث)قانون قدیم مالیات های مستقیمدانلود

1 دیدگاه برای “فرم های مالیات بر ارث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *