فرم های مورد نیاز اشخاص حقیقی

فرم-های-مالیاتی-اشخاص-حقیقی
ردیفعنوانموضوعمواد قانونی مرتبطدریافت
1صورتمجلس در اجرای بند 2 ماده 97 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27بند 2 ماده 9797 ق.م.مدانلود
2برگ درخواست ارائه اسناد ومدارک در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیمبرگ درخواست ارائه اسناد و مدارک97 ق.م.مدانلود
3برگ در خواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای بند 1 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیمبرگ درخواست ارائه اسناد و مدارک97 ق.م.مدانلود
4برگ اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیمبرگ اجرای بند 397 ق.م.مدانلود
5درخواست تعیین ضریب مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیمدرخواست تعیین ضریب مالیاتی154 ق.م.مدانلود
6بـرگ ثبت نام و اعلام استفاده از صندوق مکانیزه فروشموضوع دستورالعمل اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
7بـرگ رسید تحویل اطلاعات فروشموضوع دستورالعمل اجرائی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
8فرم اعلام نقص/رفع نقص صندوق مکانیزه فروشموضوع دستورالعمل اجرائی استفاده ازصندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
9فرم گزارش بازدید از صندوق مکانیزه فروشموضوع دستورالعمل اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
10فرم تحویل برچسب ثبت صندوق در سیستم مالیاتی کشورموضوع دستورالعمل اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
11فرم درخواست ثبت صندوق در سیستم مالیاتی کشورموضوع دستورالعمل اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
12فرم گزارش بازدید از صندوق مکانیزه فروش درموارد نقصموضوع دستورالعمل اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش169 ق.م.مدانلود
13دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغلدفترچه مخصوص تشکیل پرونده اشخاص حقیقیدانلود
14صورت درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه دومصورت درآمد و هزینه سالانهدانلود
15صورت درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه دومصورت درآمد و هزینه ماهانهدانلود
16خلاصه درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه سوم و صورت درآمد و هزینه ماهانه مودیان گروه سومصورت درآمد و هزینه گروه سوم-دانلود

4 دیدگاه برای “فرم های مورد نیاز اشخاص حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *