چند شغله‌ها تنها در یک شغل معافیت مالیاتی دارند.

چند شغله‌ها تنها در یک شغل معافیت مالیاتی دارند

طبق قانون هر فرد در طول یک سال تنها مجاز به استفاده از یک معافیت مالیاتی است البته در سال‌های پیش افراد چند شغله از تمام معافیت‌های هر کدام از مشاغل بهره می‌بردند که با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این امکان برای چندشغله‌ها از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص‌ می‌شود، که بر این اساس هر ساله نرخ معافیت پایه تعیین می‌شود.

در ماده پس از آن در این اصلاحیه به یکسان‌سازی نرخ معافیت مالیاتی در بخش کارمندان دولتی و خصوصی پرداخته شده است به این ترتیب که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش از این اصلاحیه در میزان معافیت‌های مالیاتی کارمندان در دو بخش خصوصی و دولتی تفاوت وجود داشت.

طبق ماده مربوطه قبلی، نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران( کارمندان بخش خصوصی) نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهار میلیون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های ماده 131 این قانون خواهد بود.

به این نحو که برای کارمندان بخش خصوصی نرخ مالیاتی تصاعدی تا نرخ 35 درصدی در نظر گرفته می‌شد.

به این ترتیب در نظر گرفتن نرخ‌های تصاعدی برای کارمندان بخش خصوصی در مقابل نرخ ثابت برای کارمندان بخش دولتی نوعی تبعیض در شرایطی که حمایت از بخش خصوصی مود تاکید قرار می‌گیرد به حساب می‌آمد.

بنابراین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ معافیت‌ها برای هر دو گروه کارمندان دولتی و بخش خصوصی یکسان شده است و بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر معافیت پایه تا ھفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

در ادامه این اصلاحیه تبصره‌ای به ماده مربوط به استفاده از معافیت‌های مالیاتی اضافه شده است که بر اساس آن هر فرد تنها می‌تواند از یک معافیت شغلی در طول هر دوره استفاده کند.

بنابراین درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت تعیین شده در قانون بودجه سنواتی از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده 131 (اصلاحیه) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

طبق قانون پیش از اصلاحیه افراد چند شغله‌ای که مقررات را در مورد تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مواعد مقرر رعایت می‌کردند می‌توانستند از تمام معافیت‌های مالیاتی هر یک از مشاغل خود بهره ببرند.

اما بر اساس تبصره جدید اضافه شده به این ماده در صورتی که ھر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدھای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخھای مذکور در ماده ١٣١این قانون می‌شود.

طبق ماده 131 اصلاحیه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای هستند تا میزان 50 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد، نسبت به مازاد 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد و نسبت به مازاد100 میلیون تومان درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد است.

 

منبع: قطره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

x

اگر تصمیم دارید مالیات رو یاد بگیرید ولی نمیدونید از کجا باید شروع کنید، شماره تماستون رو وارد کنید