نحوه محاسبه مالیات خودروهای لوکس در سال 1402

مالیات خودروهای لوکس

با توجه به رویکرد دولت در تأمین بودجه از محل مالیات، شاهد ایجاد منابع جدید مالیاتی در سال‌های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی هستیم. یکی از این منابع، مالیات خودروهای لوکس است که در ادامه‌ی این مقاله از سایت آقای مالیات به طور مفصل در مورد آن صحبت می‌کنیم پس همراه ما باشید.

مالیات خودروهای لوکس در سال 1399

نکته اول این است که این مالیات هنوز در قانون مالیات‌های مستقیم به صورت دائمی پیش بینی نشده و در قوانین بودجه هر سال توسط قانون گذار مرقوم می‌گردد. سال 1399 اولین سالی بود که قرار شد مالیات خودروهای لوکس از مردم اخذ گردد که البته به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، این مالیات از هیچ شخصی اخذ نشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مالیات بر دارایی را نیز مطالعه کنید.

مالیات خودروهای لوکس در سال 1399

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (جزء ت تبصره 6)

سؤال: چه خودروهایی در سال 1399 مشمول مالیات می‌شوند؟

پاسخ: انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که دارای شماره انتظامی شخصی هستند، که ارزش آنها از هفت میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر باشد، با نرخ دو دهم ‌درصد محاسبه می‌شود.

سؤال: چه خودروهایی در سال 1399 مشمول این مالیات نبودند؟

پاسخ:

 • خودروهای تولید شده و مونتاژ شده توسط کارخانجات داخلی (پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده)
 • خودروهای وارد شده از گمرک توسط اشخاص (پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی)

سؤال: ارزش خودروها چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ:

ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/98/88 مورخ 1398/10/09 اعلام گردیده است.

نکته1: نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در مورد مالکیت خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد.

نکته 2: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بود خودروهای مشمول مالیات و ارزش آنها را تا پایان خرداد سال 1399 تعیین کند و این موضوع را به اطلاع اشخاص مشمول مالیات برساند.

نکته 3: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند.

نکته 4: تعویض پلاک خودروهایی که برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است.

برای یادگیری بیشتر مقاله نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی و حقیقی را بخوانید.

مالیات خودروهای لوکس سال 1400

مهم ترین نکته‌ای که درباره مالیات خودروهای لوکس در این سال 1400 این است که مبنای اخذ مالیات خودرو، مجموع ارزش تمام خودروهای تحت تملک یک نفر و پلکانی شدنِ نحوه محاسبه است.

قانون بودجه سال 1400 (جزء ش تبصره 6)

سؤال: چه خودروهایی در این سال مشمول مالیات می‌شوند؟

پاسخ: کلیه مالکین (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سوای و وانت دو کابین که شماره انتظامی شخصی دارند و به نام خود یا فرزندانِ کمتر از 18 سال و محجورِ تحت تکفل است و در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد.

مالیات خودروهای لوکس سال 1400

سؤال: نرخ مالیات خودروهای لوکس چقدر است؟

پاسخ:

 • تا 10 میلیارد ریال معاف
 •  از 10 میلیارد ریال تا 15 میلیارد ریال (1%)
 •  از 15 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال (۲ %)
 •  از 30 میلیارد ریال تا 45 میلیارد ریال (۳%)
 • از 45 میلیارد ریال به بالا (۴%)

سؤال: ارزش خودرو ها چگونه مشخص می‌شود؟

پاسخ: ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/1400/9 مورخ 1400/02/21 اعلام گردیده است.

نکته 1. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بود خودروهای مشمول مالیات و ارزش آنها را تا پایان خرداد سال 1400 تعیین کند و این موضوع را به اطلاع اشخاص مشمول مالیات برساند.

نکته 2. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بودند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

نکته 3. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که برای آنها مالیات مشخص شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است.

بیشتر بخوانید: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات خودروهای لوکس سال 1401

مالیات خودروهای لوکس در سال 1401، مجموع ارزش خودروهای یک شخص مبنای اخذ مالیات نیست، بلکه ارزش هر خودرو مبنای تعیین این مالیات قرار می‌گیرد.

مبنای لوکس بودن خودرو در سال 1401

در این سال ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین (دارای شماره انتظامی شخصی) در اختیار مالکین (شامل: اشخاص حقیقی و حقوقی) بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند.

نرخ مالیات خودروهای لودر کس

 • تا 10 میلیارد ریال معاف
 • از 10 میلیارد ریال تا 15 میلیارد ریال (1%)
 • از 15 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال (۲ %)
 •  از 30 میلیارد ریال تا 45 میلیارد ریال (۳%)
 • از 45 میلیارد ریال به بالا (۴%)

اگر حسابدار و یا مدیر کسب و کار هستید؛ برای یادگیری مباحث تخصصی مالیات به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید.

میزان ارزش خودروهای ساخت داخل و وارداتی در سال 1401

ارزش خودروهای داخلی و خارجی توسط سازمان امور مالیاتی در بخشنامه 200/1400/81 مورخ 1400/10/28 اعلام گردیده است.

نکته 1. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین خودروهایی که مشمول می‌شوند و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاصی که مشمول می‌شوند، برساند.

نکته 2. کلیه اشخاص مشمول این مالیات مکلفند این مالیات را حداکثر تا پایان بهمن‌۱۴۰۱ پرداخت نمایند.

نکته 3. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتیِ مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره) ممنوع است.

میزان ارزش خودروهای ساخت داخل و وارداتی در سال 1401

سؤال: آیا امکان تقسیط مالیات خودروهای لوکس وجود دارد؟

پاسخ: بله

بخشنامه شماره 200/35387 مورخ 1401/06/12 مرقوم نموده است:

در راستای ماده 47 قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، تقسیط مالیات خودروهای لوکس، امکان‌پذیر می باشد. لذا در همین راستا تقسیط بدهی اشخاص یاد شده تا 6 ماه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. مدیران کل نیز مجاز به تفویض اختیار مزبور به معاونان و رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط خواهند بود.

مالیات خودروهای لوکس سال 1402

معیار لوکس بودن: ارزش خودروهای بالای 3 میلیارد تومان
نکتۀ بسیار مهم: ارزش خودروها می‌بایست مطابق بخشنامه شماره 51/1401/200 مورخ: 1401/10/28 استخراج شود.
نرخ مالیات: 1% نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان

سؤال: چگونه بفهمیم که برای ما مالیات خودرو های لوکس وضع گردیده است و مبلغ آن چقدر است؟

پاسخ: با مراجعه به سایت my.tax.gov.ir و وارد نمودن رمز و پسوردی که سازمان امور مالیاتی برای شما اس ام اس نموده است، می‌توانید مبلغ مالیات خودروی لوکس خود را مشاهده کنید.

سؤال: آیا می‌شود به مالیات خودروهای لوکس اعتراض کرد؟

پاسخ: بله

ماده 170 قانون مالیات های مستقیم

مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد.

جمع‌بندی در مورد مالیات خودرو های لوکس

ما در این مقاله از سایت آقای مالیات در مورد مالیات خودروهای لوکس در سال 1399، 1400 و 1401 صحبت کردیم. قانون بودجه سال‌های مختلف در تبصره 6، نرخ مالیات خودروهای لوکس را بیان می‌کند که هر سال با توجه به بخشنامه‌های تصویب شده متغیر است. اگر در مورد هر هرکدام از قوانین مالیاتی خودرو‌های لوکس سؤال دارید می‌توانید از مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و حضوری مؤسسه ما استفاده کنید.


سوالات متداول مالیات خودرو های لوکس


مالیات خودروهای لوکس سالانه است؟

بله، مالیات خودرو لوکس را باید سالانه پرداخت کنید.

معافیت های خودروهای لوکس به چه صورتی است؟

در سال 99 خودروهای تولید شده و مونتاژ شده توسط کارخانجات داخلی (پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده) و خودروهای وارد شده از گمرک توسط اشخاص (پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی) معاف از مالیات هستند و در سال 1400 و 1401 تا 10 میلیارد ریال معاف از مالیات خودرو های لوکس هستند.

نحوه پرداخت مالیات خودروهای لوکس چگونه است؟

برای پرداخت مالیات خودروهای لوکس به سایت my.tax.gov.ir مراجعه کنید.

8 دیدگاه برای “نحوه محاسبه مالیات خودروهای لوکس در سال 1402

  • آقای مالیات گفته:

   اگر منظورتان انتقال مالی و انتقال خودروست که با توجه به جدولی که هر ساله سازمان امور مالی در آن ماخذ محاسبه مالی نقل و انتقال خودرو را مشخص می‌کند

 1. بهروز شیرازی گفته:

  سلام و خسته نباشید،ببخشید من چهار ساله خودرویی دارم که از نظر اداره مالیات لوکس هست،خواستم بپرسم کسی هم که خودرو لوکس چهار سال بنامش باشه باید مالیات بده؟!

  • آقای مالیات گفته:

   سلام روزتون بخیر
   مالیات خودروی لوکس هر سال در قانون بودجه میاد که هر سال شرایط آن متفاوت است و اگر طبق قانون خودروی شما لوکس بحساب آید شما موظفین تا بهمن همان سال مالیات خودروی خود را بپردازین

 2. علی اکبری گفته:

  سلام خسته نباشید. درخصوص تعیین نلاک تاریخ مالکیت خودرو در هر سال اصلا نه در قانون و نه در بخشنامه چیزی گفته نشده. مثلا فروش خودرو در آبان ماه سال۱۴۰۰، مالیات خودرو سال ۱۴۰۰باید از فروشنده اخذ شود یا از خریدار.. مگه نه اینکه مالیات سالانه اخذ میشود. پس چرا ملاک تاریخ مالکیت را فروردین سال۱۴۰۰ اداره دارایی در نظر میگیرند نه اسفند ماه۱۴۰۰( که در اسفند ماه ۱۴۰۰ مالکیت فروشنده ابطال شده و مالکیت خودرو در اسفند ماه بنام خریدار میباشد) مگر مالیات هر سال نباید در پایان هر سال اخذ شود نه در ابتدای هر سال که هنوز فروشنده اصلا از خودرو استفاده ننموده است. تنام مالیاتهاور پایان دوره محاسبه و ملاک قرار میگیرد نه در ابتدای دوره. مثلا مالیات حقوق.و …. حتی مالیات بر ارث بعد از فوت فرد محاسبه و اخذ میشود ولی اداره دارایی خلاف این رویه عمل میکند. ممنون اگه راهنمایی کنید

  • آقای مالیات گفته:

   سلام و عرض ادب وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون عالی باشه مالیات نقل و انتقال خودرو بر عهده فروشنده هست و پیش از تعویض پلاک انجام می شود

 3. گیتی ایزدی گفته:

  سلام و وقت بخیر، من کارمالی می کنم و از سایتتون استفاده کردم و سایت مفیدی هست با توجه به اینستا که فیلتر شده. آدرس بخشنامه های مالیاتی و رسمی رو هم لطفا بزارین و اینکه ما در دست دولتی هستیم که هر قانونی رو میتونه بزاره نمیدونم این مالیات خودرو در بقیه کشورها هم هست؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام و عرض ادب
   خیلی ممنونیم که همراه ما هستید.
   پیشنهاد خوبی هست؛ حتما
   در رابطه با مالیات خودروها هم در چند کشور دیگه هم داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

x

اگر تصمیم دارید مالیات رو یاد بگیرید ولی نمیدونید از کجا باید شروع کنید، شماره تماستون رو وارد کنید