مالیات اجاره چیست؟ نرخ محاسبه مالیات بر اجاره

مالیات اجاره شامل مالیات بر اجاره املاک است

معین بارانی

نویسنده: معین بارانی | حسابدار و مدرس مالیاتی

آیا شما هم مالک ملک و یا مستاجر هستید؟ نمی‌دانید که نحوه محاسبه مالیات بر اجاره چگونه است؟ در ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم که پایه و اساس اخذ مالیات است عنوان شده که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات هستند.

بنر دوره کارشناسی، مشاور و وکیل مالیاتی

در ادامه قانون مالیات‌های مستقیم و در فصل اول در باب سوم که مرتبط با مالیات بر درآمد املاک است کلیه موارد مربوط به املاک که شامل مالیات اجاره مسکونی، اداری و تجاری به صورت کامل بیان شده است؛ که ما در این مقاله از آقای مالیات قصد داریم در مورد مالیات اجاره، نحوه محاسبه مالیات بر اجاره، انواع املاک مورد اجاره و معافیت‌های مالیات بر اجاره صحبت کنیم پس همراه ما باشید.

در قانون مالیات‌های مستقیم در هر فصل اولین ماده‌های قانونی مربوط به پایه‌های مالیاتی در آن فصل است و در مورد فصل مالیات بر درآمد املاک نیز ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌کند که درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران کسب می‌کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات املاک است.

مالیات اجاره املاک

منظور قانون گذار از واگذاری حقوق خود در ماده 52 همان درآمد اجاره است. درآمد مشمول مالیات اجاره معادل 75% مبلغ اجاره دریافتی است و 25% که کسر می‌شود بابت کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات اجاره دهنده ملک مطابق صدر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم است و از بابت املاک اجاری هیچ هزینه دیگری قابل قبول نیست. اگر اجاره دهنده ملک مالک نباشد درآمد مشمول مالیات اجاره معادل مابه التفاوت اجاره دریافتی و اجاره پرداختی است.

انواع املاک مورد اجاره

املاک به طور کلی به دسته‌های املاک مسکونی، تجاری، اداری و کشاورزی دسته بندی می‌شوند. املاک مسکونی که مورد استفاده آن‌ها نیز مسکونی است از معافیت متراژی بهره مند هستند که این معافیت برای املاک واقع در تهران معادل 150 متر زیربنای مفید و در سایر شهرها تا مجموع 200 متر زیربنای مفید است.

نکته قابل توجه در مورد املاک مسکونی این است که اگر مورد استفاده اداری داشته باشند مشمول این معافیت متراژی نمی‌باشند. در مورد املاک اداری، تجاری و کشاورزی در صورتی که به اجاره واگذار شوند مشمول مالیات با حفظ شرایط صدور ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. حال که با انواع املاک مورد اجاره آشنا شدید برای مطالعه بیشتر در مورد سایر مفاهیم مالیاتی پیشنهاد می‌کنم به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید.

پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک بر عهده چه کسی است؟

در مورد مالیات اجاره املاک باید گفت که به طور کلی پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک به عهده مؤجر است. اما در قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد مطابق تبصره 9 ماده 53 مکلف به کسر و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره تا پایان ماه بعد از پرداخت اجاره است.

اظهارنامه مالیات بر اجاره

در مورد اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک بستگی دارد که مؤجر شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. در صورتی که مؤجر شخصیت حقیقی باشد بایستی تا پایان تیر ماه سال بعد اظهارنامه اجاره املاک را ارسال کند و مالیات مربوطه را بپردازد. اما در صورتی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد بایستی همزمان با اظهارنامه مالیات عملکرد در ردیف مربوطه درآمد اجاره املاک را وارد نماید و در صورت اینکه مشمول مالیات باشد مالیات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

معافیت های مالیات بر اجاره

در مورد معافیت مالیات بر اجاره موارد مختلفی در قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده است که به ترتیب ذکر شده در قانون مالیات‌های مستقیم به بررسی هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم.

اولین مورد که تبصره 1 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر کرده است این است که:

محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد ‌برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از مشمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

بایستی دقت شود که در تبصره 1 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم این املاک را در قسمت صدر تبصره اجاری تلقی نکرده و در قسمت دوم املاک مذکور را از مشمول قانون خارج کرده است.

معافیت های مالیات بر اجاره

دومین مورد که در تبصره 2 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده است که املاکی که به صورت مجانی در اختیار اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مثال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد را غیر اجاری تلقی کرده است.

در سومین مورد تبصره 8 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می‌کند که اگر مالک ملک خودش را بفروشد و برای مدتی که از شش ماه نباید تجاوز کند ملک در اختیار خودش باشد این ملک برای مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود. اگر شخص حقیقی درآمدی غیر از درآمد اجاره املاک نداشته باشد می‌تواند از معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کند که این معافیت هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود.

اگر شما هم دارای پرونده سنگین مالیاتی هستید و با معافیت‌های مالیات بر اجاره آشنایی ندارید، می‌توانید از خدمات مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و حضوری مؤسسه ما استفاده کنید.

مهلت پرداخت مالیات اجاره به چه صورتی است؟

نحوه پرداخت مالیات اجاره توسط مستاجر به این صورت است که مؤدیان مالیاتی بسته به این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی هستند مهلت پرداخت مالیات بر درآمد اجاره آن‌ها متفاوت است. از آن جا که اشخاص حقیقی فقط سال مالی دارند و این مورد در رابطه با درآمد اجاره نیز صادق است، این اشخاص تا پایان تیر ماه در مورد مالیات بر درآمد اجاره مهلت ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات را دارند و مورد اشخاص حقوقی بستگی به این دارد که سال مالیاتی دارند یا سال مالی و بسته به تاریخ پایان سال مالی حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی یا مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات دارند. در صورتی که درآمد مذکور در اظهارنامه ارسال نشود مشمول جریمه ای معادل 10% مالیات متعلق است که این جریمه غیر قابل بخشودگی است.

اگر مستاجر هستید و نیاز دارید که اظهارنامه مالیات بر اجاره رد کنید به شما پیشنهاد می‌کنم مقاله اظهارنامه مالیاتی چیست را مطالعه کنید.

مهلت پرداخت مالیات اجاره

اعتراض به مالیات اجاره

مؤدیان مالیاتی می‌توانند به مالیات تشخیصی توسط گروه حسابرسی مالیاتی اعتراض کنند و نحوه اعتراض به این صورت است که می‌بایست به سایت رسمی سازمان امورمالیاتی مراجعه و اعتراض خود را در سامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات ثبت کنند.

در صورتی که قرارداد اجاره‌ای که بین مؤجر و مستاجر امضا می‌شود کمتر از 80% جدول املاک مشابه باشد حسابرس مالیاتی از جدول املاک مشابه برای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک استفاده می‌کند. مؤدی مالیاتی می‌تواند به این نحوه رسیدگی اعتراض کند و درخواست اجرای قرار خود را به صورت کتبی در لایحه خود مرقوم نماید. چنانچه اطلاعات بیشتری در خصوص دادرسی مالیاتی لازم دارید پیشنهاد ما تهیه دوره مستری دفاع مالیاتی است.

در صورتی که اسناد و مدارکی دال بر اینکه ملک مذکور در سالی که مالیات از آن مطالبه شده است بدون مستاجر بوده است از قبیل قبض برق بدون کارکرد می‌توانید مالیات مذکور را تعدیل کنید.

اگر نسبت به مالیات اجاره تشخیصی خود اعتراض دارید، برای نوشتن متن اعتراض به مالیات می‌توانید از نمونه متن لایحه دفاعیه مالیاتی استفاده کنید.

جمع بندی

ما در این مقاله از آقای مالیات در مورد مالیات اجاره، انواع املاک مورد اجاره، اظهارنامه مالیات بر اجاره، معافیت‌های مالیات بر اجاره، اینکه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک بر عهده چه کسی است صحبت کردیم. اگر در مورد معافیت‌های مالیات اجاره و یا اظهارنامه مالیات اجاره سوال دارید در قسمت کامنت‌ها از مشاورین متخصص مؤسسه ما بپرسید.


سوالات متداول مالیات اجاره


آیا پرداخت مالیات اجاره توسط مستاجر است؟

در صورتی که که مستاجر شخص حقوقی باشد مکلف به کسر و پرداخت مالیات است، اما در صورتی که به موجب اسناد و مدارک اثبات کند که مالک ملک یعنی همان مؤجر مالیات اجاره را پرداخت کرده است در این صورت این قسمت از تکلیف از مستاجر باطل می‌شود.

مالیات بر اجاره مغازه برعهده کیست؟

به طور کلی پرداخت مالیات اجاره به عهده موجر است مگر در مواردی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد که مکلف به کسر و پرداخت مالیات متعلق است و در صورتی که مالیات مذکور را کسر و پرداخت نکند با موجر در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد و علاوه بر آن جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت خواهد بود.

مالیات اجاره چند درصد است؟

مالیات اجاره بستگی به این دارد که شخص مؤجر حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقیقی مشمول نرخ های مذکور در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و اشخاص حقوقی به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می باشند.

زمان پرداخت مالیات اجاره به چه صورتی است؟

شخص حقیقی تا پایان تیر ماه مهلت پرداخت مالیات اجاره را دارد ولی در مورد شخص حقوقی تا 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت مهلت پرداخت مالیات مذکور است.

جریمه عدم پرداخت مالیات اجاره توسط مستاجر چقدر است؟

به طور کلی پرداخت مالیات اجاره به عهده موجر است مگر در مواردی که مستاجر شخصیت حقوقی باشد که مکلف به کسر و پرداخت مالیات متعلق است و در صورتی که مالیات مذکور را کسر و پرداخت نکند با موجر در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد و علاوه بر آن جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

13 دیدگاه برای “مالیات اجاره چیست؟ نرخ محاسبه مالیات بر اجاره

 1. مریم فیاضی گفته:

  سلام روزتون به خیر اگر ملک بر ای ما که شرکت هستیم سند دار نباشد باز هم مشمول پرداخت مالیات هستیم

 2. محمد گفته:

  سلام
  وقتتون بخیر
  من خونم رو دو سال و نیم هست اجاره دادم به یک شرکت و الان قصد تخلیه دارند.و این مدت مالیات رو پرداخت نکردند الان که در حال تخلیه هستند مالیات به عهده شرکت هست یا من؟و اگر شرکت مالیات رو پرداخت من میبایست مبلغ مالیات رو به شرکت برگردونم یا نه؟

  • آقای مالیات گفته:

   مالیات به عهده شما می باشد اما طبق تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م شرکت مکلف به کسر مالیات به صورت ماهانه از اجاره بهای پرداختی به شما و پرداخت آن به اداره مالیات مربوطه و فیش پرداخای را تحویل شما میداد و شما در اخر تا پایان تیر ماه هر سال موظف به ارسال اظهارنامه برای تعیین میزان درامد حاصل از اجاره سالانه خود می باشید

 3. قادر وطنی گفته:

  با سلام و تشکر از اطلاعات خوبتون
  خدا قوت
  دوست عزیز سوالی داشتم . اگر موجر یک شخص حقوقی باشد آیا از معافیت 150 متر املاک مسکونی شهر تهران می تواند استفاده کند؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون عالی باشه قانون شرطی برای این مورد نگذاشته

 4. امین واعظ طهرانی گفته:

  من اعتراض به برگه تشخیص اجاره املاک رو نمیتونم ثبت کنم سامانه اعتراض میزنه برکه تشخیص موجود نیست

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقتتون بخیر امیدواریم که حالتون عالی باشه دستی تایپ کنید و تحویل دبیرخانه حوزه مالیاتی تون بدین.

 5. بهار گفته:

  درود اگر هزینه و پرداخت مالیات اجاره با مستاجر (طبق قرارداد) باشه اونوقت محاسبه مالیات و ثبت حسابداری آن چگونه میشود؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت بخیر دوست عزیز
   اگر موجر حقیقی باشد به نرخ ماده 131 و اگر موجر حقوقی باشد به نرخ ماده 105
   ثبت حسابداری:
   هزینه اجاره بدهکار
   حسابهای پرداختنی(موجر)بستانکار
   مالیات اجاره بستانکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *