متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
سپیده ترابی

نویسنده: سپیده ترابی | مدرس و مشاور مالیاتی

در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های اتخاذ شده از سوی کشور‌های غربی و کاهش درآمدهای نفتی کشور، دولت برای تامین بودجه سالانه خود به اخذ مالیات با دقت بیشتری روی آورده که در این راه اداره مالیات به صورت مداوم در حال رسیدگی به حساب‌های بانکی و تراکنش‌های اشخاص می‌باشد.

اداره مالیات پس از شناسایی درآمدهای اشخاص نسبت به اخذ مالیات از این افراد اقدام کرده و برایشان برگ تشخیص صادر می‌نماید؛ اما بسیاری از اشخاص پس از دریافت برگ تشخیص، نسبت به مبلغ مالیات تشخیصی اداره مالیات معترضند و معتقد هستند درآمد کمتری داشته اند و باید مبلغ کمتری مالیات بپردازند یا اصلا به دلیل عدم فعالیت نباید مالیاتی پرداخت نمایند.

اگر شما هم به دنبال نوشتن متن اعتراض به مالیات و یا نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی هستید؛ ما در این مقاله در مورد نکات نوشتن متن اعراض به مالیات، برگ تشخیص مالیاتی، انواع برگ تشخیص مالیات را قرار دادیم پس همراه ما باشید.

بنر دوره کارشناسی، مشاور و وکیل مالیاتی

برگ تشخیص مالیاتی چیست؟

مطابق با ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه، مطابق‌ با نمونه سازمان امور مالیاتی، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. 

اگر با مبالغ بالایی از مالیات مواجه شدید و نمی‌دانید که باید از کجا شروع کنید ما به شما پیشنهاد می‌کنیم از خدمات مشاوره مالیاتی مؤسسه آقای مالیات استفاده کنید.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی که از آن به برگ ارزیابی مالیات بر درآمد نیز یاد می شود.

در مقابل اشخاص حقوقی بایستی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با اطلاعات هویت شرکا و سهامداران، میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آنها را به ادارة امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (ماده 110 قانون مالیات های مستقیم)

اداره امور مالیاتی اظهارنامه مودیان مالیات ‌بر درآمد را در مورد هر منبع، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه رسیدگی می‌نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ‌ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 3 ماه پس از انقضای یک سال ‌فوق الذکر، برگ تشخیص مالیات مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامة مودی، قطعی تلقی می‌شود.

نتیجه همه امور حسابداری در برگ تشخیص مالیات لحاظ می‌شود، چون مالیات قابل پرداخت در این برگ اعلام می‌گردد. برگ تشخیص مالیات که از آن به برگ ارزیابی مالیات بر درآمد نیز یاد می‌شود، در حقیقت اظهارنظر اداره امور مالیاتی، پس از رسیدگی های صورت گرفته نسبت به مالیات مودی است و برای انواع مالیات، برگ تشخیص جداگانه ای صادر می‌گردد.

برای دریافت نمونه متن اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.


"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

صفحه کلید خود را روی حالت انگلیسی تنظیم کنید.

انواع برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص معمولا شامل 3 نوع می‌باشد:

 1. برگ تشخیص مالیات عملکرد
 2. برگ تشخیص مالیات حقوق
 3. برگ تشخیص مالیات تکلیفی

ابلاغ برگ تشخیص مالیات

منظور از ابلاغ در قانون مالیات های مستقیم ارائه اوراق مالیاتی به مودی بر اساس مقررات ماده های ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم است. ابلاغ؛ شامل انواع اوراق مالیاتی مانند برگ درخواست اسناد و مدارک، برگ تشخیص مالیات، برگ تعیین تاریخ هیات حل اختلاف مالیاتی و غیره می‌باشد.

به طور کلی، اوراق مالیاتی باید به شخص مودی‌ ابلاغ شده و در نسخة دوم، نسبت به اخذ رسید اقدام گردد. در زمانی که مودی در دسترس نباشد، اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین مودی ابلاغ شود.

اگر می‌خواهید اظهارنامه مالیاتی رد کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم مقاله اظهارنامه مالیاتی چیست را نیز مطالعه کنید.

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی و اعتراض مالیاتی

نکاتی برای تحریر متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

در فرم مخصوص اعتراض مالیاتی باید نکات زیر را رعایت کنید.

 • متن مورد نظر باید خلاصه و موجز باشد و از پرداختن به جزئیات صرف نظر شود.
 • ترجیحاً چکیده ای از لایحه دفاعیه که برای دفاع مد نظر دارید را در قسمت مربوطه بنویسید.
 • از بکار بردن الفاظ و عبارات محاوره ای و سخیف اجتناب کنید.
 • هرگز به کارمندان سازمان امور مالیاتی در دفاعیات و متن اعتراض مالیاتی توهین ننمایید.
 • متن برگ اعتراض به مالیات باید با توجه به نوع مشکل و مسأله بوجود آمده، تحریر گردد.

اگر نیازمند لایحه اعتراض به مالیات عملکرد هستید می‌توانید از نمونه متن لایحه دفاعیه مالیاتی استفاده کنید.

روش های ابلاغ اوراق مالیاتی

لزوم ابلاغ به مؤدی به این دلیل است که او از نظر اداره مالیات در مورد میزان بدهی مالیاتی خود مطلع شود و در ضمن فرصتی در اختیار داشته باشد تا اگر به نوع مالیات صادره و میزان آن اعتراضی دارد، از طریق مراجعه به هیات های مالیاتی نسبت به طرح مسئله اقدام نماید. اوراق مالیاتی به 3 روش زیر قابل ابلاغ است.

اگر شما به موضوعات مختلف مالیات علاقه دارید با آموزش مالیات می‌توانید به یک وکیل مالیاتی موفق تبدیل می‌شوید.

ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور ابلاغ مالیاتی

معمولا رایجترین نوع ابلاغ، این حالت می‌باشد و در صورت عدم امکان، از انواع دیگر ابلاغ استفاده خواهد شد. در این حالت، مامور ابلاغ مالیاتی به آدرس قانونی اعلام شده توسط مودی مراجعه و برگ تشخیص مالیات را به مودی (مدیر عامل) ابلاغ و در نسخه دوم رسید دریافت می‌کند.

در صورت عدم دسترسی به مودی، برگ اوراق مالیاتی به سایر افرادی که حق امضا داشته یا افرادی که کارمند مودی محسوب می‌شوند و در لیست حقوق نام آن‌ها موجود است، تحویل داده شده و رسید اخذ می‌شود. این افراد باید از نظر مأمور ابلاغ قادر به درک اهمیت اوراق مورد ابلاغ بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.
هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی، بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگه ها امتناع نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند، مأمور ابلاغ باید خودداری ایشان از گرفتن اوراق یا عدم حضور در محل را در هر 2 نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به این شکل ابلاغ شوند، قانونی تلقی و تاریخ الصاق، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

 ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق مامور پست

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. در این حالت مأمور پست، وظیفه ابلاغ را به عهده گرفته و مراتب تحویل اوراق یا امتناع را در نسخ اوراق مذکور قید می‌نماید. نسخه اول به اداره مالیاتی عودت می‌شود و نسخه دوم به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند.

هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، “عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق کرده و نسخه اول را عودت می‌دهد.

در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور مجدد اشخاص فوق این امر ذیل اوراق گواهی شده و نسخه اول به اداره امور مالیاتی، عودت می‌گردد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شوند.

 ابلاغ به مودی مالیاتی از طریق روزنامه ها

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد، اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود.

این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد. در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده به این شیوه علاوه بر مطالب مالیاتی مربوطه، می‌بایست محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی قید شده باشد.

مشاهده برگ تشخیص در سامانه

مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به سامانه رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، برگ تشخیص مالیات خود را مشاهده نمایند. در صورتی که بعد از بررسی، قصد اعتراض به برگ تشخیص مالیات را داشته باشند، از طریق همین سامانه امور مالیاتی می‌توانید نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کنند.     

اعتراض به برگ تشخیص

اگر مودی مالیاتی به میزان مالیات مندرج در برگ تشخیص، اعتراض داشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز پس از دریافت این برگه به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید. مالیات دهنده و یا وکیل تام‌الاختیار وی می‌توانند به اداره امور مالیاتی که “برگ تشخیص مالیات” را صادر کرده است مراجعه نموده و اعتراض خود را به صورت کتبی، تسلیم نمایند یا از طریق پرتال ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات، نسبت به تکمیل فرم اعتراض اقدام نموده و کد رهگیری اخذ نمایند. مسئول رسیدگی، پرونده مالیاتی را جهت بررسی های بعدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌نماید.

جمع‌بندی

ما در مؤسسه آقای مالیات نمونه متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را برای شما قرار دادیم. اگر برای نوشتن نمونه متن اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به لایحه نیاز دارید می توانید از سرویس لایحه نویسی مالیاتی آقای مالیات نیز استفاده کنید تا مشاورین مالیاتی ما در سریع ترین زمان ممکن مشکلات شما را حل کنند.


سوالات متداول نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی


مراحل اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی چگونه است؟

اگر مودی مالیاتی به میزان مالیات خود، اعتراض داشته باشد، باید مراتب اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز پس از دریافت برگه تشخیص به سازمان امور مالیاتی ارائه نماید. این اعتراض باید به صورت کتبی یا از طریق پرتال ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات، ثبت شده و کد رهگیری اخذ شود.

مهلت اعتراض به برگه تشخیص مالیات چقدر است؟

برگ تشخیص مالیات تا 30 روز از تاریخ ابلاغ، غیرقطعی می باشد و در صورت عدم اعتراض مودی ظرف این مدت، قطعی می گردد. پس در صورتی که به میزان مالیات تشخیص داده شده اعتراض دارید، باید قبل از پایان مدت 30 روزه، اعتراض خود را اعلام نمایید.

آیا برای اعتراض مالیاتی می توان از نمونه متن اعتراض به مالیات استفاده کنیم؟

از آنجا که عموم مردم نسبت به شیوه نامه نگاری جهت اعتراض به مالیات تشخیصی، اطلاع کافی ندارند، ما چند نمونه از متن های رایج اعتراض مالیاتی را برای شما قرار داده ایم تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید. جهت دریافت متن کافیست نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه اقدام نمایید.

74 دیدگاه برای “متن اعتراض به مالیات و نمونه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

 1. زویا گفته:

  سلام
  برای ارزش افزوده سال 1399 اصل و جریمه ای محاسبه شد که از طریق چک پرداخت کردیم(برگ قطعی هم صادر شد) تا بتوانیم مفاصاحساب برای یه موضوع دیگر بگیریم . حال تمامی مدارک موجود و قابل دفاع است . سوالم اینه که میتونیم به جریمه ی لحاظ شده اعتراض بزنیم و چک جریمه رو که موعدش هنوز نرسیده پس بگیریم ؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون عالی باشه جریمه از اصل مالیات محاسبه میشه، شما ابتدا باید به اصل مالیات اعتراض بزنید یا اینکه تقاضای بخشودگی جرائم بکنید.

 2. مریم جعفری گفته:

  سلام و عرض ادب .بنده ساکن اصفهان هستم و یک واحد آپارتمان در ساری سال 98 خریداری کردم و در تاریخ1400/12/16 به صورت وکالتی ملک را فروختم و حالا مالیات برخانه خالی از سکنه برایم اومده .میخواستم ببینم بنده میتونم اعتراض بزنم یا خیر

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت شما بخیر اگر برای شما پیامک ارسال شده است باید وارد سامانه مالیاتی شده و در صورت داشتن ابلاغ برای خانه خالی آن را عدم پذیرش بزنید.

 3. مریم احمدی گفته:

  سلام خسته نباشید همسر بنده به مدت ۳ سال هست مغازه لوازم یدکی زده و مغازه اجاره ای هست برای سال ۹۹ برای ایشان ۵ میلیون مالیات بریده اند که نمی دونم ماخذ آن چه بوده چطور باید لایحه دفاعیه بنویسیم ؟؟واقعا سودی نکرده که بخواد ۵ میلیون مالیات بده

  • آقای مالیات گفته:

   سلام و وقت بخیر شما می‌بایست گزارش رسیدگی از گروه رسیدگی دریافت نمایید و بر اساس آن اعتراض خود را ثبت کنید.
   برای پیگیری مورد می توانید از خدمات لایحه نویسی اقای مالیات استفاده کنید: https://mrtax.site/layehe/

 4. زکر مزار گفته:

  ممنون میشم راهنمایی ام کنید.من حتی یک اتومبیل پرایدم ندارم.چطور اخه شش و نیم میلیارد مالیات بدم؟

 5. زکر مزار گفته:

  با سلام.من نماینده صرافی بودم.در سال نود پنج از بانک مرکزی ارز دریافت گرفتم.چون نماینده صرافی بودم تومان خرید فروش ارز در حساب من انجام میشد حالا دارایی شش میلیارد مالیات بریده برام.دارایی بابت ارزها از صرافی مالیاتش رو هم گرفته.من چکار میتونم بکنم؟من یک حقوق بگیر ساده بوده ام.ممنون میشن راهنمایی ام کنید

  • آقای مالیات گفته:

   سلام و وقت بخیر. مورد شما نیاز به بررسی و دریافت یه سری مستندات داره. برای دریافت مشاوره با شماره تماس موسسه 02188715507 هماهنگی لازم رو انجام بدین.

 6. خلیلی گفته:

  برای اعتراض مالیاتی همین فرمی که گذاشتید رو دانلود کنم کافیه؟
  من یه شرکت استارتاپی فروش موبایلم و الان برام مالیات زیادی تشخیص دادن و میشه راهنمایی کنید.

  • آقای مالیات گفته:

   با سلام
   بله پس از دانلود فرم، اطلاعات مربوطه را وارد کرده و اعتراض خود را از داخل سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت نمایید.

 7. امید نوروزی گفته:

  اعتراض به مالیات مهلتش 30 روزه و بیشتر نیست؟ من دیر فهمیدم باید اعتراض کنم و الان چه باید کرد؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام. با توجه به مورد باید بررسی بشه. در صورت نیاز به مشاوره با شماره 02188715507 تماس بگیرین.

 8. امیر گفته:

  من یه شرکت فروش مبل دارم که برام زیاد مالیات بریدن و باید اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی من چه طوری باشه؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام. در صورتی که به میزان مالیات تشخیصی اعتراض دارید، باید در مهلت مقرر، اعتراضتون رو به سازمان امور مالیاتی اعلام کنید. در متن مقاله لوایح آماده ای رو برای شما قرار دادیم که در صورت نیاز می تونید از طریق فرم مربوطه دریافت کنید. اگر نیاز به استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی دارید با موسسه آقای مالیات و شماره 02188715507 تماس بگیرین.

 9. نیما گفته:

  سلام
  من به مدت دو سال مشاور املاک ذاشتم و مالیات سالیانه و فصلی را رد کردم. الان خود اداره دارایی امده 15 میلیون مالیات ارزش افزوده بریده برام. در حالی من همه مالیاتم را خودم طبق خوداظهاری پرداخت کردم.من حتی ماهیانه 2 میلیون هم درامد نداشتم. الان چطوری باید ثابت کنم که من مالیاتم را درست دادم و چیز دیگه ای وجود نداشته؟

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ سوال شما:
   در ابتدا نیاز هست تا گزارش رسیدگی رو از دارایی دریافت کنید تا مشخص بشه ماخذ مشمول مالیات بر چه اساسی تعیین شده و پس از آن در صورت داشتن مستندات برای دفاع میتونین به برگ مطالبه اعتراض بزنین
   برای تنظیم لایحه میتونین با مشاوران موسسه در ارتباط باشین

 10. Atieh گفته:

  باسلام
  بنده یک کافه بستنی دارم و تا سال ۹۵ یکی از همکارانم اظهارنامه مالیاتی برای بنده تسلیم می کردندکه اختلافاتی بین ایشان و بنده بوجودآمد و کارهای بنده را انجام ندادند و درواقع از سال ۹۵ تا الان بنده هیچ اظهارنامه ای تسلیم نکردم و مبلغ مالیات بنده تا ازسال ۹۵ تا ۹۸ به میزان ۳۰ میلیون تومان آمده و مهلت اعتراض دارم میخواستم ببینم چه متنی باید بنویسم تا بتوانم درصد زیادی تخفیف بگیرم.ممنون

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ سوال:
   شما با توجه به اینکه اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم نکردین مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی ماده ۱۹۲ خواهید بود و برای مبلغ برگ تشخیص هم تنها میتونین درخواست تعدیل کنید
   برای دریافت نمونه متن درخواست تعدیل میتونین به سایت آقای مالیات مراجعه کنین و متن رو رایگان دریافت کنین

   • آقای مالیات گفته:

    سلام وقت بخیر
    پاسخ شما:
    در صورتی هم که به مبلغ ماخذ برگ تشخیص معترض هستین میتوانید با ارائه مستندات و دلایل کافی اعتراض خود را در مراجع حل اختلاف مطرح کنید.

 11. جواد گفته:

  باسلام دندانپزشک هستم. من مبلغ 3000000000 ریال تسهیلات دریافت نموده ام جهت خرید مسکن اما باتوجه به استعلامات گرفته شده،دارایی این مبلغ را جهت خرید وفروش تجهیزات دندانپزشکی لحاظ نموده است.لطفا راهنمایی کنید

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت بخیر
   پاسخ شما: اسناد و مدارک خرید ملک رو ارائه کنید مثل سند خرید ملک و مبالغی که بابت ملک پرداختید.

 12. بهزاد گنجی گفته:

  با سلام
  من یک مغازه با سابقه فعالیت چند ساله در بازار دارم. چند سال قبل مغازه دیگری در پاساژی در نزدیکی خودمان خرید کردیم که به عنوان انبار استفاده می کردیم در اظهار نامه مالیاتی سال 97 هم به عنوان انبار مغازه قبلی اظهار شد. چند روز قبل برگه مالیاتی مغازه جدید رو ارسال کردن که مالیات چند برابر مغازه فعلی و چندین برابر مغازه های همسایه در همان پاساژ. برای اعتراض چطور اقدام کنم یا چه متنی تهیه کنم؟ ممنون می شم راهنمایی کنید

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت شما بخیر
   پاسخ: در صورتی که مدارک و مستندات مبنی بر انبار بودن مغازه و عدم فعالیت مستقل موجود باشه پرونده شما قابل طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و برای بررسی بیشتر می توانید با مشاورین موسسه در تماس باشین

 13. غلامرضا نجاری گفته:

  با سلام و احترام
  جناب رستگارمن چند سال پیش باز نشست شدم، به دلیل نوع فعالیتم یک فضای کوچکی را در محل کارم (پژوهشکده حمل و نقل فضایی)اجاره کردم و به خدمات رسانی به مجموعه ادامه دادم. چون محیط کار من دولتیه لذا کلیه فاکتورهای کارکرد من دارای کد ملی خودم می باشد. من شرکت ندارم و جواز کسب دارم(صنفی) شغل من مدلسازی و ماکت سازی می باشد.سال 97 اولین سالی بود که من اظهارنامه مالیاتی ارسال کردم و دیروز مورخ 8/4/99 برگ تشخیص مالیات بر درآمد را از دارایی تحویل گرفتم متاسفانه 5.750.000 تومان مالیات و مبلغ 630.000 تومان جریمه مالیاتی محاسبه کردند.
  سوال اول: اگر من خارج از فضایی دولتی همین فعالیت را انجام می دادم معیار محاسبه آنها برای هم صنفی من چگونه بود؟
  سوال دوم: اگر من اعتراض بکنم می توانم در تخفیف و یا حتی تعدیل موفق بشم
  سوال سوم:علت جریمه شدن من چیست؟
  سوال چهارم: من می توانم در هنگام صدور حکم حضور داشته باشم؟
  در پایان از اینکه وقت جنابعالی را گرفتم پوزش می طلبم ضمنا به خاطر بزرگ منشی و صفای روح شما که به این شکل به افرادی مثل من که دانش اینکار را ندارند راهنمایی میکنید بینهایت سپاسگزارم.
  با تشکر نجاری 09122584387

  • آقای مالیات گفته:

   سلام وقت بخیر
   پاسخ شما: جواب سوال اول خیر
   و برای پاسخ به سایر سوالات باید به سازمان مراجعه کنید و گزارش رسیدگی مربوط به برگه تشخیص صادره رو دریافت کنید.

 14. اروز گفته:

  با سلام و خداقوت خدمت شما
  طی رسیدگی مدارک اعتبارات خرید عملکرد 97 ممیز بخش زیادی از فاکتورهای اعتبار خرید شرکت ما رو منظور نکرده و جریمه ای مبنی بر ماده 22 در نظر گرفته که نسبت به هر دو مورد اعتراض داریم لطفا راهنمایی کنید متن اعتراض رو به چه شکل بنویسم؟ همه دوره ها رو جدا جدا مبلغ اعتبار خرید دفاترمون رو بنویسم و اعتراضم رو رو هر دوره عنوان کنم؟
  لطفا کمک کنید میخوام یه لایحه خوب و قابل رسیدگی بنویسم.
  با تشکر

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت ۱7 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 15. احمدی گفته:

  سلام
  اول تشکر کنم از حوصله و وقتی که واسه پاسخ به سوالها می ذارید بعد به طررح مشکل مالیاتی که برای بنده پیشاومده بپردازم:
  بنده یک باب مغازه سالن زیبایی (به مساحت 12 متر مربع) رو در تاریخ 97/10/1 اجاره کردم، بدون اطلاع از اینکه صاحب مغازه برگه اظهارنامه مالیاتی پر کردن به دلیل تازه کار بودن و عدم اطلاع از قوانین مالیاتی اقدام به تنظیم اظهارنامه ننمودم فلذا زمانی که در آبانماه سال جاری برای تسویه مالیاتی به اداره مالیات مربوطه مراجعه کردم، بصورت علی الراس و کاملا یکطرفه مبلغ 5 میلیون تومان هزینه مالیات و 1 میلیون و 500 هزارتومان جریمه به بنده تسلیم کردند! آنهم تنها برای 3 ماه کارکرد این در حالیست که کل درآمد بنده در آن مدت در مجموع به 10 میلیون تومان هم نرسیده است! با دیدن مبلغ و اعتراض بنده برگه ای مبنی بر اعتراض و درخواست تخفیف پذیرفتن رای ممیزی به من تحویل دادن که بنده با این دید که کل هزینه مالیات 97 و 98 محاسبه شده و صحبت کارمندان مالیات که این تنها راه تخفیف است برگه را امضا کردم و پس از کسر مبلغ 1 میلیون از مالیات نهایتا مبلغ 4 میلیون و 1 میلیون 200 جریمه به بنده تسلیم شد! اولا که حقیقتا با بی انصافی تمام مبلغ ناعادلانه بررسی شده، درثانی متوجه شده ام که سال 98 هم جداگانه کحاسبه خواهد شد و مبنای محاسبه مالیات سال 98 نیز مالیات سال 97 است که با این حساب برای 9 ماه کارکرد سال 98 به نسبت آن مبلغی در حدود 15 میلیون تومان مالیات محاسبه می شود و این در حالیست که کللل درآمد بنده در این یکسال در مجموع به 25 میلیون تومان هم نمی رسد و به دلیل درآمد کم قصد تعطیل کردن مغازه را داشتم که حال باید پول رهن به اضافه 10 میلیون دیگر (فروش وسایل) را به ادره مالیات بدهم!
  می خواستم ببینم امکان اعتراض یا تغییر رای وجود داره؟ چون واقعا با بی عدالتی محض این برگ مالیات رو واسه من ابلاغ کردند و از عدم اطلاع من از قوانین مالیاتی سو استفاده کردند.
  با تشکر

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سوال شما، در قسمت 14 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   جواب سوال شما در از من بپرس 14 داده شد.

 16. امین گفته:

  با سلام انتقال پرونده مالیاتی از تهران به شهرستان به چه نحوی انجام میشه ؟ و اینکه این مسله رو چه جوری میشه پیگیری کرد؟ ممنون

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام؛
   احتراماً جواب سؤال شما در قسمت سیزدهم برنامه ” از من بپرس ” منتشر شد.

 17. amamepich2011 گفته:

  باسلام و عرض ادب
  ببخشید شرکت ما ی شرکت پیمانکاریه.
  کارفرما (اداره راهن تبریز) برای زمستان 92 و بهار و تابستان 93 با شناسه ملی شرکت ما برای دوتا از شرکتهای پیمانکاری دیگه کارکرد در سامانه صورت معاملات فصلی رد کرده اند.و الان از طرف دارایی برای سال 92 متمم از بابت این کارکرد ها ارسال شده برای سال 93 هم حتما میاد. با مراجعات و پیگیری های متعدد به راهن فرمودن باید دارایی نامه کتبی بابت حذف این کارکردها برای ما ارسال کند تا ماهم حذف کنیم که دارایی هم همچین نامه ای به راهن نمیفرسد.
  لطف میکنید راهنمایی بفرمائید ما از چه طریقی اقدام کنیم؟

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام؛
   احتراماً جواب سؤال شما در قسمت سیزدهم برنامه ” از من بپرس ” منتشر شد.

 18. اميرحسين گفته:

  باسلام و احترام
  طَي سالهاي فعاليت شركت بدليل نداشتن دفتر ماليات بصورت علي الرأس برايتان محاسبه شده است. اكنون مجددا براي همان سالها ماليات حقوق پرسنل را بهمراه جرايم عدم ارايه ليست مطالبه كرده اند . با توجه به اينكه ليست بيمه حقوق پرسنل ما مطابق قرارداد در ليست بيمه كارفرما به اداره تامين اجتماعي رد شده است و تمامي پرسنل ما با حقوق معاف از پرداخت ماليات در ليست بيمه بوده اند . با اين توصيف و علي الرأس شدن ما آيا ما مكلف به پرداخت ماليات مطالبه شده براي حقوق و دستمزد هستيم هستيم

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام؛
   احتراماً جواب سؤال شما در قسمت سیزدهم برنامه ” از من بپرس ” منتشر شد.

 19. حسین گفته:

  سلام
  بنده توکار ترخیص کالا کار میکنم.جنسی را در سال94برای شرکتی ترخیص کردم و الان شرکت اومده همان جنس رابرای من بعنوان خرید از من در سامانه صورت معاملات ثبت کرده در حالی که اصلا” هیچ فاکتور خریدی از من نداره.والان هرچی بهش میگم زیر بار اصلاح آن نمیره.الان هم ارزش افزوده برای من مالیات در نظر گرفته.
  میشه راهنمایی کنید که تکلیف من چیه؟

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام

   سوال شما در قسمت هفتم ” از من بپرس ” جواب داده شد.
   با تشکر

 20. سولماز گفته:

  سلام جریمه عدم اضهار ارزش افزوده و ندادن اظهار نامه رو میتونند به کلی ببخشند و فقط خود ارزش افزوده رو از ما بگیرند

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت 15 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 21. محبوبه گفته:

  با سلام مادرم خانه دار است و مشمول ماده قانون 57 میشود یک خانه به متراژ 116 و یک خانه به متراژ 89 متر دارد امسال به ما میگویند که فقط یک ماده قانون اعمال مشود بنایهای زیر 150 متر معاف شدید و بقیه را باید پرداخت کنید ایا این درست است؟چون سال های گذشته مادرم معاف از مالیات بوده

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت 15 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 22. Morteza گفته:

  سلام اینجانب در یک شرکت لبنی به عنوان توزیع کننده مشغول می باشم برگ تشخیصی از طرف اداره مالیات صادره شده،پس از مراجعه به اداره مالیات اعلام کردن شرکت لبنی شما را به عنوان خریدار معرفی کرده و شما باید این مالیات را پرداخت کنید در صورتی که من بابت توزیع لبنیات از شرکت مبلغ دریافت می کردم لطفا راهنمایی کنید

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت 15 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 23. مهدی.م گفته:

  سلام. مغازه میوه فروشی کوچکی در یک شهرستان کوچک دارم. و هر سال اظهار نامه رو در موعد مقرر ارسال میکنم. در اظهارنامه، برای حق بیمه ای که برای بیمه مشاغل تامین اجتماعی خودم میپردازم از معافیت مالیاتی ماده 137 استفاده کردم. ولی برگ تشخیص برام اومد و اون معافیت رو در نظر نگرفته بود. شفاهی به ممیز اعتراض کردم. گفت این معافیت شامل حال شما نمیشود. در صورتی که در ماده 137 به وضوح اعلام کرده حق بیمه های پرداختی بیمه عمر و زندگی مودی از دآمد مشمول مالیات کسر میشود. اعتراض کردم. کمیسیون بدوی رای مبهمی داد که با قرائت ممیز، دوباره تقریبا همان آش شد و همان کاسه. امیدی هست که دوباره اعتراض کنم؟ معافیت ماده 137 شامل حال من میشود؟
  سوال دوم اینکه در کسب و کار کوچک من نیازی به دفتر ثبت و نگهداری ریز فاکتورهای خرید و فروش هست؟ چطور باید درآمدم و هزینه ام را به ثبت برسانم که مورد قبول اداره مالیات باشد؟

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب
   موارد زیر را به شماره 09127016280 ارسال نمایید تا پاسخ شما رو ارائه کنم:

   1) اظهارنامه
   2) گزارش رسیدگی
   3) رای هیات

 24. مرتضی گفته:

  سلام در تاریخ 23 تیر امسال برگ تشخیص به مبلغ 41.000.000 تومان برای مالیات سال 91برام ارسال شده در صورتی سود سال 91 به طور کلی بدون کسر هزینه ها حدودا 30.000.000 تومان بوده .چگونه میتون اعتراض کنم

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب

   ببینید: ممیز محترم در سیستم جستجوی مؤدیان، تمامی اطلاعیه های مربوط به شما رو اصطلاحاً واکشی میکنه.
   شما باید مواردی رو که مشخص شده برای ایشان مشخص کنید.
   حال اگر نتونید ثابت کنید که موارد رو ثبت در دفتر کردین، براتون برگ تشخیص متمم صادر میشه

   راهکار: شما می تونید به برگ تشخیص متمم اعتراض کنید و درخواست رونوشت گزارش رسیدگی از حوزه مالیاتی رو انجام بدین.

   در صورتیکه سوال یا ابهامی بود با دفتر تماس بگیرید تا راهنمایی بشید.

   سپاس

   • مرتضی گفته:

    سلام اینجانب در یک شرکت لبنی به عنوان توزیع کننده مشغول می باشم برگ تشخیصی از طرف اداره مالیات صادره شده،پس از مراجعه به اداره مالیات اعلام کردن شرکت لبنی شما را به عنوان خریدار معرفی کرده و شما باید این مالیات را پرداخت کنید در صورتی که من بابت توزیع لبنیات از شرکت مبلغ دریافت می کردم لطفا راهنمایی کنید

 25. نرگس گفته:

  باسلام برگ تشخيص ماليات حقوق 95 ابلاغ شده وباتوجه به اينكه حقوق پرسنل كف قانون كارومعاف مالياتي ميباشد وليستهاي ماليات حقوق هرماهه ارسال ميشده آيا ماليات باز هم تعلق ميگيرد وچگونه به ماليات متعلق وجريمه ها اعتراض نمايم.لطفا در مورد متن نامه اعتراض راهنمايي نماييد.

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب
   شما ابتدا درخواست رونوشت گزارش رسیدگی پرونده سال 1395 را به حوزه مالیاتی تحویل نمایید تا مشخص شود جرائم مذکور مربوط به چه مواردی هستند
   سپس گزارش رسیدگی را به شماره 09127016280 ارسال نموده تا پاسخگوی شما باشیم.

   با تشکر
   آقای مالیات

   • نرگس گفته:

    باسلام گزارش رسيدگي را خدمتتان تلگرام نمود ه ام ولي پاسخي نداديد.باتشكر

    • فرشید رستگار گفته:

     سلام مجدد

     پرونده شما نیاز به توضیحات مفصل تری داره

     ممنون میشم با شماره 0912-0407594 تماس بگیرید تا توضیحات رو خدمت شما عرض کنم.

     سپاس

 26. یاسر گفته:

  با تشکر از سایت خوب و راهنمایی های تلفنی

  • فرشید رستگار گفته:

   سلامت باشید

   تلاش ما اینکه دغدغه مالیاتی نداشته باشید

 27. ملیح گفته:

  سلام
  ما یک شرکت انفورماتیکی هستیم که سال 95 اولین سال فعالیت شرکت بوده است .تا یک نرم افزار تولید بشه و به فروش و درامد برسه شاید چند سال طول بکشه و ما توی این سال درامدی نداشتیم بنابراین تمام هزینه حقوق و دستمزد وهزینه های جاری شرکت را در اظهارنامه 95 کالای در جریان ساخت قرار دادیم. هزینه حقوق را جز هزینه ها در اظهارنامه رد نکردیم چون برای ما هزینه نیست و نوعی سرمایه گزاری است تا به محصول برسیم و چون جنس و کالایی نخردیم بنابراین توی معاملات فصلی نمی تونستیم گزارش خریدی رد کنیم.الان برای ما جریمه عدم ارایه لیست معاملات در موعد مقرر حساب کردن.بهمون هم گفتن که اعتراض بزنید بگید سال اول فعالیتتون بوده و نمی دونستید که باید رد می کردید ولی واقعا خریدی نبوده که بخواهیم اظهار کنیم.الان برای اعتراض باید چه مراحلی را طی کنیم .از طریق ممیز پرونده باید اقدام کنیم؟ فرم خاص داره؟ ممنونم بابت راهنمایی هاتون

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   ماهیت کار شرکت های انفورماتیک به این شکل هست که چند سال هزینه دارند و بعد به درآمد می رسند.
   نکات مالیاتی شما:
   1) صورت معاملات فصلی، شامل تمام خریدها و هزینه های شماست که باید در سامانه ارسال بشه.
   2) شما می توانید در سربرگ شرکت، درخواست بخشودگی جرائم رو ارائه بدین.
   3) در رابطه با هزینه حقوق هم، دیدگاه شما مغایر با دیدگاه مالیاتی است و شما می بایست این هزینه رو در قسمت هزینه ها شناسایی کنید.

   در رابطه با فرآیند بخشودگی و متن نامه می توانید با شماره 0912-0407594 تماس بگیرید.

   با تشکر

 28. mohamadi گفته:

  با سلام و عرض ادب اینجانب از ابتدای سال 95 وارد کار مشاور املاک شدم از ابتدای سال مغازه را اجاره کردم اما تا 4 ماه به علت آماده نشدن جواز نتوانستم کار کنم .در اظهارنامه 95 مالیات بنده 0 شد و قطعی 0 را امضا کردم حال که برای ارائه اظهارنامه سال 96 رفتم گفتند که برای سال 95مبلغ 700هزار تومان جریمه مالیاتی دارید و مبلغ کارکرد چهار ماهی که جواز نداشته و نتوانستم کار کنم را حتی از کارکرد کل سال نیز بیشتر وارد کرده اند ممنون میشم راهنمایی کنید که چه باید بکنم و چطور میتوانم اعتراض کنم.

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب
   پیشنهاد میکنم اول ببینید دقیقاً بابت چه موضوعی جریمه شدین؟
   بعد از آن با توجه به ماده 191 ق.م.م میتونید درخواست بخشودگی بدین.
   با این حال، اگر مشکلتون حل نشد با این شماره تماس بگیرید:
   0912-0407594

 29. سرداری گفته:

  با سلام گزارش رسیدگی را خدمتتان تلگرام کرده ام ولی پاسخی نداده اید. با تشکر-سرداری

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب
   خلاصه پرونده و گزارش رسیدگی را به شماره 09127016280 تلگرام نمایید .
   با تشکر

 30. مهرجو گفته:

  با سلام
  در رابطه با پيمانكاري هتل و متضرر شدن اينجانب به مبلغ٤٠٠ ميليون تومان ؛آيا ميشود با ارايه اسناد بدهي از كل بدهي ارزش افزوده معاف شد؛
  ممنون ميشم راهنمايي بفرمايين
  با تشكر

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب

   جناب مهرجوی عزیز، تکلیف شما به عنوان پیمانکار این هست که 9% ارزش افزوده رو از کارفرما دریافت و طی اظهارنامه ارزش افزوده به سازمان پرداخت کنید و این مورد ارتباطی با متضرر شدن جنابعالی ندارد.

 31. فرج مرادی گفته:

  سلام من به علت کسالت که من دچارشدم حتی اتحادیه هم گفت نامه میدم ودکترهای که رفتم تودفترچه دارم من توشش ماهه دوم 1395فعالیت نکردم حتی همسایه هاهم میدانند بخاطراینکه اظهارنامه سال 95ندادم که شش ماهه دوم بودم ده میلیون کارکرد زدند معاف هستم ولی چون اظهارنامه ندادم برام دومیلیون بردم میگند کم نمی شه ایابند یابخشنامه ای نیست که بتونم کاری انجام بدم اگرکمک کنیدممنون می شوم

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب خدمت شما
   در ابتدا باید عرض شود که اگر در طول سال حتی یک روز هم فعالیت دارید، می بایست اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنید وگرنه علاوه بر محاسبه مالیات شما بصورت علی الرأس، جریمه 30% غیر قابل بخشش هم به شما تعلق می گیرد.
   و اما راهکار مشکل شما:
   در ابتدا در مهلت مقرر اعتراض خود را به ثبت برسانید. بعد درخواست گزارش رسیدگی برگ تشخیص خود را به حوزه مالیاتی تقدیم نمایید. بعد از دریافت گزارش رسیدگی، تصویر آن را به شماره 09127016280 ارسال نموده تا رهنمودهای لازم به شما ارائه گردد.
   با تشکر

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت 15 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 32. رزاقی گفته:

  با سلام
  کارهای مالی شرکت خیریه را انجام میدهم که در سال 94 پرونده مالیاتی تشکیل شدو متاسفانه دفاتر در برج چهار پلمپ گردید .به تبعه آن ناظر دیر اختیار شد. در حسابرسی سازمان دارائی موسسه علی الرس و عدم تسلیم مدارک درآمدتشخیص و مالیاتی بمبلغ 21 میلیون تومان محاسبه شده .لذا باتوجه به شرح حال فوق آیا اعتراض انجام شود تعدیلی صورت میگیرد. ممنون خواهم شد راهنمایی بفرمائیدو در صورت امکان متن اعتراض چگونه نوشته شود موثر خواهد بود.قبلا از مساعدت حضرتعالی سپاسگزارم

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض ادب خدمت شما
   در ابتدا در مهلت مقرر اعتراض خود را به ثبت برسانید. بعد درخواست گزارش رسیدگی برگ تشخیص خود را به حوزه مالیاتی تقدیم نمایید. بعد از دریافت گزارش رسیدگی، تصویر آن را به شماره ۰۹۱۲۷۰۱۶۲۸۰ ارسال نموده تا رهنمودهای لازم به شما ارائه گردد.
   با تشکر

  • فرشید رستگار گفته:

   با سلام
   احتراماً پاسخ سؤال شما، در قسمت 15 برنامه ” از من بپرس ” منتشر گردید.

 33. مسعودصفایانی گفته:

  باتشکرازاطلاعات مفیدوکاربردی تان

  • فرشید رستگار گفته:

   سلام و عرض احترام خدمت شما

   ممنون از لطف شما

 34. پرهام گفته:

  با تشکر از سایت خوبتون

  • فرشید رستگار گفته:

   خیلی ممنون از لطف شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *